Skip to content
" آشنایی با چهره‌های پیشرو فدراسیون بدنسازی"
کمیته آموزش
IT
کمیته روابط بین الملل
سازمان لیگ و کمیته مسابقات
حوزه ریاست
دایره امتحانات
رؤسای کمیته ها
هیات رئیسه فدراسیون
ریاست هیات های استانی